הרצאה – החברה הנומיסמטית לישראל – סניף תל אביב
"הממצא הנומיסמטי בתקופת אדריאנוס – בר כוכבא"

יהושע זלוטניק
zlotniky@bezeqint.net

ההרצאה מתייחסת לממצא הנומיסמטי מתקופתם של הדריאנוס ובר-כוכבא שהתגלה בחפירות  ארכיאולוגיות בירושלים וסביבתה, ובשאלת השליטה בירושלים בתקופת בר כוכבא.

ירושלים שנוסדה מחדש על ידי הדריאנוס, כנראה בשנים 130-129 לספירה וכונתה "איליה קפיטולינה", השתרעה  על כמחצית משטחה של העיר שחרבה כליל בימי טיטוס. הקמתה מחדש של העיר ובניית מקדש ליופיטר על הר הבית  במקום הריסות המקדש היהודי, הייתה יכולה להיות אחת הסיבות לפרוץ מרד בר-כוכבא. העיר נוסדה בטקס סימון גבולות העיר הנקרא בלטינית
POMERIUM  , והמתואר כחריש בצמד בקר על פני המטבעות שהנפיק הדריאנוס בירושלים, וברקע נס הלגיון הרומי, כאשר בסך הכל הונפקו בתקופת הדריאנוס  9 דגמים שונים של מטבעות ברונזה.

בשלב הראשון של המרד הצליחו המורדים של בר-כוכבא לגרום נזקים משמעותיים לרומאים, כפי שעולה מעדותו של קאסיוס דיו.

על פי הממצאים ארכיאולוגים והנומיסמטיים, לצד המקורות ההסטוריים, עולה שהמורדים השתלטו על מספר טריטוריות בחבל יהודה. ההיקף של תחומי המרד כולל בדרום את אזור הר חברון בואכה באר שבע, במערב את שפלת יהודה, בית גוברין-אמעוס ובצפון יהודה, מספר ישובים מצפון לירושלים עד אזור מודיעין-בית אל. במזרח את אזורי מדבר יהודה, הירדן הדרומי וים המלח. מהמקורות הספרותיים, הנומיסמטיים והארכיאולוגים משתמע שירושלים הייתה מוקפת מכל עבריה בישובים שהיו בשליטת המורדים. המידע על מרד בר-כוכבא במקורות הספרותיים ומהממצא הארכיאולוגי הוא מועט, אך מעוררי עניין וסקרנות. לפיכך יש להסיק על המתרחש בירושלים "ממבט ציפור" מקיפה המשתמעת מכלל המקורות.

על פי קסיוס דיו, החלטת הדריאנוס להקים את איליה קפטולינה היא הסיבה לפרוץ מרד בר-כוכבא, בעוד שעל פי אוזביוס, הקמתה של איליה קפיטלינה הייתה התוצאה של המרד. במחקר ניתן משקל קטן למקורות הנוספים, דוגמת המקור השני של אוזביוס על כיבושה והריסתה של איליה קפיטולינה במצור על ידי הדריאנוס וכן המקור של אפיאנוס המציין שבימיו ירושלים, שנבנתה מחדש, נהרסה שוב על ידי הדריאנוס.

 יש חילוקי דעות בין החוקרים בשאלה: האם העיר איליה קפיטולינה נכבשה על ידי לוחמי בר כוכבא, או נשארה עיר רומאית פעילה בתקופת המרד ?.

בהרצאה יובאו הצעות חדשות לפתרון השאלה. 

The Israeli Numismatic Society –Tel Aviv Branch
(Lecture review)
 

The Numismatic Finds from the Hadrian–Bar Kokhba Period
By: Yeoshua Zlotnik
zlotniky@bezeqint.net
 

The lecture refers to the numismatic material from the Bar Kokhba and Hadrianic period, found in archaeological excavations in Jerusalem and in its vicinity, and addresses the question of who governed this territory in the time of the Bar Kokhba revolt 132-135 AD.
 
Jerusalem was reestablished by Hadrian, probably in 129–130 C.E and renamed "Aelia Capitolina". The new town spanned over almost half of the city destroyed by Titus. The founding of a Roman colony on the site of Jerusalem and the construction of a temple to Jupiter on the site of the Jewish temple may have been the trigger to the Bar Kokhba war. The city was founded and a Pomerium ceremony was held, which includes the marking of the city boundaries by plowing. The ceremony is depicted on the early coins minted by Hadrian in Jerusalem, showing the emperor leading a cow and bull plowing the city boundaries, with the standard (vexillum) of the Xth legion, Legio Fretensis, depicted in the background. Only 9 types of coins were minted in Aelia Capitolina in Hadrian's time.
 
According to Cassius Dio, in the beginning the revolt was successful and Roman forces suffered many casualties. 
 
The available information about the Bar Kokhba revolt in general and about Jerusalem in particular is limited, due to the absence of literary sources, the rarity of testimonies and the limited number of archaeological evidence. Thus, in order to reach conclusions regarding the situation in Jerusalem, we must take a bird's eye view, and consider all the sources.
 
Archaeological, numismatic and historical sources, shed new light on the geographical territory ruled by Bar Kokhba, covering, to the South, the area of Mount Hebron towards Beer Sheba, to the West, the Judea Plain including Beit Guvrin–Emmaus, and in the North of Judea, some settlements North of Jerusalem, the area between Modi’in and Bethel. The Eastern territory included the Judean Desert, the Jordan River and the Dead Sea. The sources are limited but interesting and suggestive, indicating that Jerusalem was surrounded by the rebels' control.
 
Cassius Dio states that the cause of the Bar Kokhba rebellion was Hadrian's decision to establish Aelia Capitolina and build a temple to Jupiter. In contrast, Eusebius states that Aelia Capitolina was established as a result of the rebellion. Sources, such as Eusebius and Apian, are the first noting that half of the city was again conquered and destroyed in Hadrian's reign, or that the city was rebuilt and destroyed again by Hadrian.                   
 
Scholars debate whether Jerusalem fell into the hands of Bar Kokhba's warriors or whether it remained an autonomous (Roman) city during the period of the rebellion.
 
 In the lecture, some new solutions to these questions will be presented.

 
 
לראש הדף

Created by Ronkal, 2002